Bøler gård, driftsbygningen.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060061.jpg

Metadata

Tittel

Bøler gård, driftsbygningen.

Tema

Beskrivelse

Gården ligger vakkert til med hele bygningsmassen intakt.Antagelig jernaldergård. I middelalderen avlsgård for Fransiskanerklosteret og senere Oslo Hospital.Solgt til private i 1827 og har siden 1880-årene vært i familien Bøhlers eie.Gårdsanlegget er ansett som bevaringsverdig av byantikvaren.Mesteparten av jorda ble solgt til kommunen etter krigen, og er nå bebygd.Driftsbygningen brukes som lokaler for lag og organisasjoner.

Dato

Identifikator

B20060061

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

164/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18