Bøler gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060059.jpg

Metadata

Tittel

Bøler gård

Tema

Beskrivelse

Gården ligger vakkert til med hele bygningsmassen intakt.Antagelig jernaldergård. I middelalderen avlsgård for Fransiskanerklosteret og senere Oslo Hospital.Solgt til private i 1827 og har siden 1880-årene vært i familien Bøhlers eie.Gårdsanlegget er ansett som bevaringsverdig av byantikvaren.Mesteparten av jorda ble solgt til kommunen etter krigen, og er nå bebygd.

Dato

Identifikator

B20060059

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

164/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18