Bryn senter.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110184.jpg

Metadata

Tittel

Bryn senter.

Beskrivelse

Den skogkledte kollen mellom Østensjøveien og Harry Fetts vei, ble i 1998 delvis snauhugd som tomt for boligblokker, senere under navnet Bryn Atrium Boligsameie, Harry Fetts vei 2-8. Bildet er tatt 15. februar 1998. Kollen ligger rett sør for Christinedal, fra 2009 Christinedal kunst- og kulturbarnehage, Harry Fetts vei 10. Det røde huset er stall og låve som tilhørte Høyenhall Fabrikker, bygget på slutten av 1800-tallet.Eika til høyre på bildet er den såkalte Hamsun-eika, plantet på Knut Hamsuns 60-årsdag i 1919. i bakgrunnen Bryn senter, Østensjøveien 79.

Dato

Identifikator

B20110184

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2010-04-20