Bryn, Nordre Skøyen.

Metadata

Tittel

Bryn, Nordre Skøyen.

Tema

Beskrivelse

Bildet viser Nordre Skøyen sett fra Høyenhallsiden. I forgrunnen kan vi skimte leiruttak til Høyenhall teglverk.

Dato (årstall)

BildeID

B20060252

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Lilleeng, Bjørn

Registreringsdato

2006-04-05