Bryn bedehus

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100059.jpg

Metadata

Tittel

Bryn bedehus

Beskrivelse

Arbeidet med oppføring av menighetshuset ble påbegynt i 1921. Menighetshuset ble innviet 23. april 1922 og overlevert Bryn og Omegns Indremisjon. Menighetshuset ble oppført etter tegning av arkitekt G. Røed Henriksen og bygget av byggmester Peder Berge. Det kostet ca. 92.000 kroner, hvorav 45 000 kroner ble dekket av private bidrag inklusive mindre bevilgninger over sognebudsjettene for 1919-1921, resten ved pantelån i eiendommen. Menighetshuset er en trebygning og inneholdt en stor og en liten forsamlingssal med plass til henholdsvis 220 og 80 personer, en kjøkkenavdeling og vaktmesterbolig. Bedehuset ble solgt til en læstadiansk menighet på slutten av 1970-tallet.

Dato

Identifikator

B20100059

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Aker 1837-1937

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2010-03-22