Brudebilde Olaf Larsen med kone.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060234.jpg

Metadata

Tittel

Brudebilde Olaf Larsen med kone.

Tema

Beskrivelse

Brudebilde av Olaf Larsen med kona Anna (?). Olaf Hagbarth Larsen ble født 12/4 1867 på Jørgensløkken på Oppsal. Larsen bygget gården Bakkehavn. Eiendommen ble utskilt fra Søndre Abildsø i 1892 til Theodor Opsahl, eier av Søndre Bogerud. Våningshus i sveitserstil, sidebygning, låve med fjøs og stall ble oppført av Olaf Larsen i 1896. Olaf Larsen (fra Jørnsløkken) overtok eiendommen fra Theodor Oppsal i skjøte datert 1897. Olaf Larsen var eier av Olaf Larsens Chokoladefabrik, senere Asola Chocoladefabrik. Olaf Larsens svoger, Dinius Soot Pedersen gift med Olaf Larsens søster Hanna Sofie, overtok i 1899. Bakkehavn ble i familien frem til Oslo kommune kjøpte gården i 1948. De tidligere eiere drev deretter videre som forpaktere.

Dato

Identifikator

B20060234

Avbildet person

Gårds/bruksnr.

160/12
146/3

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Informant

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05