Bogerud gård.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060221.jpg

Metadata

Tittel

Bogerud gård.

Tema

Beskrivelse

Søndre Bogerud gård, Bogerudveien 102, er eid av kommunen. Middelaldergård som ble delt midt på 1700-tallet.Våningshuset er intakt og benyttes i dag som barnehage. Gården var lenge eid av Oslo Hospital og drevet av forpaktere. Gårdsdriften opphørte rundt 1960 i forbindelse med utbyggingen av området.

Dato

Identifikator

B20060221

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05