Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110014.jpg

Metadata

Tittel

Bogerud gård

Beskrivelse

Det er ukjent hvilken innretning Asta Opsahl og Per Bogerud (1897-1973) er opptatt med i forkant av det gamle våningshuset på Bogerud gård. Asta Opsahl, niese av Theodor Larsen Opsahl, var misjonær i Santalmisjonen. Da hun kom hjem ble hun kasserer i samme misjonsselskap. Per Bogerud studerte teologi og ble sogneprest i Alta, Dybvåg og Frosta sogn og til sist i Modum.Om gårdens historie, se bilde B2011011

Dato

Identifikator

B20110014

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20