Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110013.jpg

Metadata

Tittel

Bogerud gård

Tema

Beskrivelse

Til høyre uthuset og det gamle våningshuset som ble revet i 1922. Nytt våningshus ble bygget umiddelbart etter. Til venstre fjøset og låven. I uthuset var det høner, griser, vognskjul og islager. Det gamle våningshuset hadde 4-5 rom og kjøkken.

Dato

Identifikator

B20110013

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20