Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110006.jpg

Metadata

Tittel

Bogerud gård

Tema

Beskrivelse

Våningshuset på bildet beskrives som "Gamle Bogerud". Gården ble trolig ryddet tidlig i høymiddelalderen, men etter svartedauden ble den liggende øde. Først tidlig på 1600-tallet dukker Bogerud fram fra kildene. Midt på 1700-tallet blir den delt. Nordre Bogerud ble i 1892 lagt til Bøler gård og våningshuset flyttet dit som drengestue, i dag Bølerveien 22. Det gamle våningshuset på Søndre ble revet i 1923 og nytt bygget, som i dag benyttes som barnehage. Gården var lenge eid av Oslo Hospital og drevet av forpaktere. Gårdsdriften opphørte rundt 1960 i forbindelse med utbyggingen av området.

Dato

Identifikator

B20110006

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20