Bogerudfolk på utflukt

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110002.jpg

Metadata

Tittel

Bogerudfolk på utflukt

Beskrivelse

Mannen med stråhatt er trolig Andreas Ruud fra Bogerud gård. Det er derfor sannsynlig at personene på bildet har tilknytning til Bogerud gård.
Bildet er muligens/sannsynligvis fra Mariholtet.Trolig er det Ole Stang, stående til høyre, som drev plassen sammen med kona Laura Therese. De drev/eide plassen fra 1936 , men Laura Therese var gårdsjente hos den forrige eieren, så det er mulig at Ole bare var på besøk. Forrige eier var Alfred Olsen Bræk. kalt «Mariholt’n». Det er sannsynligvis han som sitter på bildet m caps, nr 2 fra høyre.. Bildet er beheftet med en del usikkerhet hva gjelder datering.

Dato

Identifikator

B20110002

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20