Bogerudfolk

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110007.jpg

Metadata

Tittel

Bogerudfolk

Beskrivelse

Ved husveggen på Bogerud gård. Fra venstre Per Bogerud (1897-1973), Andreas Ruud ( 1873-1959) og Jacob Stefferud, eldste bror av Per Bogerud. Seks av Per Bogeruds søsken emigrerte til Amerika. Jacob ble hedret som Ridder av St. Olavs orden for sitt arbeid med å samle inn tøy under krigen og for å ledsage kronprinsparet i Amerika. Jacob ble også direktør i Den norske amerikalinje. Om gårdens historie, se bilde B20110011.

Dato

Identifikator

B20110007

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20