Bobleanlegg i Østensjøvannet

Metadata

Tittel

Bobleanlegg i Østensjøvannet

Beskrivelse

Oksygeninnholdet i Østensjøvannet var i mars 1970 så lavt at store mengder fisk døde.For å bøte på dette anla Vann- og avløpsetaten et bobleanlegg for å øke sirkulasjonen i vannet etter samme prinsipp for boblehavner for småbåter.Prøveprosjektet ble ikke forlenget.

Dato (årstall)

BildeID

B20100082

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Slettebø, Brynjulv

Registreringsdato

2010-03-22