Bjerke, Sarabråtvn. 25

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060038.jpg

Metadata

Tittel

Bjerke, Sarabråtvn. 25

Beskrivelse

Bjerke var tidligere husmannsplass under Ulsrud gård.Det ble drevet kafedrift her fram til 1967.Gården, med uthus og hovedbygning, er sett fra sør-øst.

Dato

Identifikator

B20060038

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18