Bjerke, Sarabråtvn. 25

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060037.jpg

Metadata

Tittel

Bjerke, Sarabråtvn. 25

Beskrivelse

Bjerke var tidligere husmannsplass under Ulsrud gård.Det ble drevet kafedrift her fram til 1967.Bildet viser hoved- og uthusbygningen.

Dato

Identifikator

B20060037

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18