Bjerke, Sarabråtvn. 25

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060036.jpg

Metadata

Tittel

Bjerke, Sarabråtvn. 25

Beskrivelse

Bjerke var tidligere husmannsplass under Ulsrud gård.Det ble drevet kafedrift her fram til 1967.Bildet viser hovedbygningen sett fra tunet.

Dato

Identifikator

B20060036

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18