Bjerke, Sarabråtven. 25

Metadata

Tittel

Bjerke, Sarabråtven. 25

Beskrivelse

Bjerke var tidligere husmannsplass under Ulsrud gård.Det ble drevet kafedrift her fram til 1967.Bildet, som er tatt fra sør-øst, viser hovedbygning og uthus.

Dato (årstall)

BildeID

B20060039

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18