Bjartbakken

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20090081.jpg

Metadata

Tittel

Bjartbakken

Tema

Beskrivelse

Bjartbakken var den første bakken som ble bygget av Idrettslaget Bjart, innviet i 1934 med hopp inntil 42 meter. Etter utbygging i 1946 fikk bakken et 30 meter høyt stillas, overbygget dommertårn og resultattavle. Bakkerekorden økte fra 50 til nærmere 60 meter. Krets- og Landsrenn ble arrangert i bakken. Under OL i Oslo i 1952 ble bakken brukt som treningsbakke for det japanske laget. Bjartbakkens historiske høydepunkt var junior-NM i februar 1958. Prins Harald var til stede ved arrangementet som samlet 4 000 tilskuere. BFGs hopper Per Christian Hauger satte to år senere bakkerekord med 58,5 meter, et resultat som ble stående. Siste renn i den store bakken ble holdt i 1961. Stillas og klubbhus ble revet etter noen års forfall. Bakken ble erstattet av en enkel 25-metersbakke (K20-bakke) bygd i regi av hoppgruppa i Oppsal IF på 1970-tallet. "Lille-Bjarten" hadde dommertribune og lysanlegg og ble brukt fram til 1980-tallet, blant annet av Espen Bredesen, olympisk mester i K90 på Lillehammer i 1994. "Lille-Bjarten" ble ofret ved bygging av Vannverkets vannledning fra Maridalsvannet til Skullerud. Anlegget gikk rett over sletta som skulle tilbakeføres, men det skjedde ikke. I stedet overtok Vegvesenet området som snødeponi.. Bildet viser markering i terrenget hvor de to bakkene lå, den største med stillas til venstre, den minste med ovarenn i terrenget til høyre .

Dato

Identifikator

B20090081

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Linden, Per

Registreringsdato

2006-04-05