Bjartbakken

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030135.jpg

Metadata

Tittel

Bjartbakken

Tema

Beskrivelse

Bjartbakken, sommer. Tribunen til høyre bygget av Kristensen på Oppsaltoppen. Oppsal I.F. (Bjart) bygget bakken på dugnad. Første bakke ble oppført i 1932.Etter krigen ble bakken modifisert. Den nye bakken hadde et høyere fartsopplegg som var trukket noe tilbake i forhold til den første bakken.Bakkerekorden i den nye bakken var 58,5 meter. Nå revet.I 1972 ble det bygget en 20-meters bakke som hadde lysanlegg og var i bruk til ut i 1980-årene.Denne bakken ble også kalt "Lille Bjart."Mange rekrutter til hoppsporten, bl.a.Espen Bredesen har hoppet her.

Dato

Identifikator

B20030135

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Oppsal I.F. 75 års-jubileumsbok, 1987

Registreringsdato

2002-12-18