Beverlia

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050115.jpg

Metadata

Tittel

Beverlia

Beskrivelse

Hovedhuset på Beverlia husmannsplass til høyre.

Dato

Identifikator

B20050115

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Registreringsdato

2002-12-18