Bakkehuset

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060153.jpg

Metadata

Tittel

Bakkehuset

Beskrivelse

Huset ble i 1905 bygget som fyrverkerifabrikk. Etter noen uhell og liten fortjeneste ble fabrikken nedlagt i 1911. Senere ble huset ominnredet til arbeiderbolig og fikk navnet Bakkehuset. I 1970 kjøpte Oslo kommune 12 mål av Den norske Eterfabrikks eiendom, inkludert Bakkehuset. I dag ligger huset på området med parsellhager.

Dato

Identifikator

B20060153

Avbildet korporasjon

Den norske Eterfabrikk

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

DnE 100 år - Eterfabrikkens historie

Giver

Den norske Eterfabrikk

Registreringsdato

2006-04-05