Bakkehavn gård 1898

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060211.jpg

Metadata

Tittel

Bakkehavn gård 1898

Beskrivelse

Mannen med en hund på armen er bruker og senere eier Dinius Soot Pedersen, far til Valborg (gift Holmsen),nederst til venstre.Gutten på hesten er Guttorm Soot Pedersen.Personen med hatt til høyre er trolig Olaf Larsen. Bakkehavn var tidligere en plass under Abildsø som fulgte med da Søndre Abildsø ble utskilt i 1875. Først kalt Lopperud, senere Bakken. Hestehavna til Bakken ble til Bakkehavn. Eiendommen ble utskilt fra Søndre Abildsø i 1892 til Theodor Opsahl, eier av Søndre Bogerud. Våningshus i sveitserstil, sidebygning, låve med fjøs og stall ble oppført av Olaf Larsen i 1896. Olaf Larsen (fra Jørnsløkken) overtok eiendommen fra Theodor Oppsal i skjøte datert 1897. Olaf Larsen var eier av Olaf Larsens Chokoladefabrik, senere Asola Chocoladefabrik. Olaf Larsens svoger, Dinius Soot Pedersen gift med Olaf Larsens søster Hanna Sofie, overtok i 1899. Bakkehavn ble i familien frem til Oslo kommune kjøpte gården i 1948. De tidligere eiere drev deretter videre som forpaktere. Den siste forpakter i familien var Johan Holmsen, sønn av Rolf Kristian Holmsen. Siste medlem av Holmsenfamilien flyttet ut i 1978. Rett etter 2. verdenskrig ble glassverandaene i hovedhuset bygd inn. I 1955 brant uthusbygningen ned. Storfeholdet opphørte rundt 1950, gris, høns og hest henimot 1968. På begynnelsen av 1980-tallet flyttet Galleri Bakkehavn Gård inn, en avdeling under Abildsø og Manglerud kunstforening. Siste utstilling i Galleri Bakkehavn fant sted i 2000. I annen etasje flyttet Bakkehavn kvalifiseringssenter inn i 1998. I 2001 var Havnehagan Friluftsbarnehage på plass i nyoppusset første etasje. Manglerud bydel overtok fra Oslo kommunale boligbedrift forvaltningsansvaret for Bakkehavn gård i 1998. Etter bydelsendringene i 2004 ble det Østensjø bydel som fikk forvalteransvaret. I 2002 ble Bakkehavn gård inkludert i Østensjøområdet Miljøpark.

Dato

Identifikator

B20060211

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/12

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Informant

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05