Bakkehavn Gård

Metadata

Tittel

Bakkehavn Gård

Tema

Beskrivelse

Bakkehavn Gård ble bygget i perioden 1870-1880.Driftsbygningen brant ned i slutten av 50-årene.Våningshus og drengestue står fortsatt (2005).

Dato (årstall)

BildeID

B20050222

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/12

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Senje, Cathrine

Registreringsdato

2002-12-18