Asfaltlegging i Utmarkveien

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20090020.jpg

Metadata

Tittel

Asfaltlegging i Utmarkveien

Tema

Beskrivelse

Bildet fra Deichmanske bibliotek, Bøler filial "Glimt fra Bøler på 70-tallet".

Dato

Identifikator

B20090020

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2006-04-05