Arbeid på Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100309.jpg

Metadata

Tittel

Arbeid på Bogerud gård

Beskrivelse

Kneika opp dalen til Bogerud gård var tung. Hestene Pirill og Bella trakk redskapen opp bakken . Trolig er det Theodor L. Opsahl (1856-1931) vi ser til høyre i bakken. Veien på motsatt side er gårdsveien opp til Langerud gård, omtrent der Paal Bergs vei går i dag. Bogerud gård, Bogerudveien 102, er i dag eid av kommunen. Gården ble trolig ryddet tidlig i høymiddelalderen, men etter svartedauden ble den liggende øde. Først tidlig på 1600-tallet dukker Bogerud fram fra kildene. Midt på 1700-tallet blir den delt. Nordre Bogerud ble i 1892 lagt til Bøler gård og våningshuset flyttet dit som drengestue, i dag Bølerveien 22. Det gamle våningshuset på Søndre ble revet i 1923 og nytt bygget, som i dag benyttes som barnehage. Gården var lenge eid av Oslo Hospital og drevet av forpaktere. Gårdsdriften opphørte rundt 1960 i forbindelse med utbyggingen av området.

Dato

Identifikator

B20100309

Avbildet person

Gårds/bruksnr.

163
161

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker, Søndre Aker historielag. Årbok 1987. Henning Sollied, Akersgårder. Oslo 1947.

Giver

Bogerud, Per-Johan

Informant

Bogerud, Bjørn
Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20