Aking på Søndre Skøyen gård

Metadata

Tittel

Aking på Søndre Skøyen gård

Beskrivelse

Bakerst Lasse Strande, i midten Harald Løvdal og foran Kristin Skappel. Strandefamilien bodde i 2. etg i hovedbygningen, Løvdalfamilien i Sidebygningen. Bildet er tatt i mars 1951.

Dato (årstall)

BildeID

B20110323

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bryn Vel 100 år, Oslo 2011.

Giver

Price, Kjersti Skappel

Informant

Skappel, Kari Barbra

Registreringsdato

2010-04-20