Abildsø gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060130.jpg

Metadata

Tittel

Abildsø gård

Tema

Beskrivelse

Abildsø gård ble ryddet før år 800 e.Kr. og er blant de eldste gårdene i vår bydel. Gården tilhørte kirken i senmiddelalderen, men kom i kronens eie ved reformasjonen. Private eiere overtok fra 1651. Mange familier har bodd her gjennom årene. Wetlesen-perioden ble innledet med landbruksskole i 1845, Norges andre, og Minna Wetlesens husholdningsskole fra 1865 som Europas første. Hovedbygningen er fra 1790-årene. I tillegg er det sidebygning og drengestue. Gården og jordveiene ble fredet i henhold til Kulturminneloven i 1997. Gården eies i dag av Abildsø Gård AS og brukes som kurs og konferansested. Jorda skjøttes av en forpakter.I følge Oslo Byleksikon ble gårdsnavnet skrevet Apaldasin omkring år 1400 (norrønt apaldr,"epletre",og vin,"eng","epleenga").

Dato

Identifikator

B20060130

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2006-04-05