Hellerud historielags bildebase

Hellerud historielags bildebase inneholder fotografier fra Tveita, Hellerud, Bryn, Trasop, Haugerud, Trosterud og Alnabru, og nærområdene i Østmarka.

Arbeidet med bildebasen startet i 2001, etter at historielaget tidligere (1997, 1998, 1999) hadde utgitt kalendere med gamle bilder. Innsamlingsarbeidet til disse kalenderne inngår i samlingen. I 2001 arrangerte historielaget en bildedugnad under bydelsdagene på Tveitasenteret, der verdifull bistand fra Oslo byarkiv ga arbeidet med bildearkivet en god start. Seinere er bildearkivet supplert med gaver fra en rekke tidligere og nåværende Hellerudbeboere.

Motiver
Samlingen består av fotografier i svart/hvitt eller fargebilder. Det er motiver fra landskap, arkitektur, bebyggelse, familieliv, fritid, arbeidsliv, det er portretter og gruppebilder fra skole, foreningsliv, m.m. Basen er under kontinuerlig utvikling og nye bilder kommer til.

Informasjon om bildene
I tillegg til selve bildet er det publisert informasjon om hvert enkelt bilde. Vi ønsker tilbakemelding dersom du har kommentarer til bildene eller teksten. Trykk på " Sende kommentar til bildet" over bildet eller bruk adressen nedenfor.

Har du bilder?
Historielaget er alltid interessert i flere bilder, og vi er takknemlige for å få kopiere viktige lokalhistoriske bilder og gjøre disse tilgjengelig for allmennheten. Du kan kontakte historielaget dersom du har bilder som kan være av interesse.

Rettigheter og bruk
Bildene i denne basen er samlet inn av Hellerud historielag. Historielaget har inngått avtale med eierne av bildene om bruk, oppbevaring og forvaltning. Bildene i bildebasen kan ikke kopieres og brukes uten etter avtale med historielaget eller andre eiere. Historielaget etterstreber å følge gjeldende lovregler for åndsverk og personvern når vi publiserer fotografier på nett. Vennligst kontakt oss dersom vi har publisert fotografier som du ønsker fjernet med hjemmel i disse reglene. Historielaget vil takke alle som opp gjennom årene har gitt bilder til laget og således bidratt til bildebasen.

Ønsker du kopier?
Vennligst kontakt Hellerud historielag dersom du ønsker kopier av bildene.

Kontakt
Hellerud historielag
Postboks 20 Tveita, 0617 Oslo

Kontaktperson:
Thormod Pedersen
22 27 00 60
thor-alf@online.no

Bla i alle (909) bildene til Hellerud historielags bildebase

Bilder fra samlingen

Høyenhall trikkeholdeplass
Det ombygde Fjellhammer landhandleri
Tveita
Skiløpere ved Fagerholt
Familien Jensen med gjester
Møte på Hellerud Eldresenter
Tveita