Søndre Aker historielags bildebase

Vår bildebase har blitt til gjennom et samarbeid mellomDeichmanske bibliotek (DBI), Lambertseter filial og Søndre Aker Historielag (SAH). Opplegget er etter samme mønster som historielagene i Groruddalen og Grefsen – Kjelsås – Nydalen tidligere har benyttet i sitt samarbeide med Deichmanske bibliotek, Bjerke filial og Torshov filial. Vårt samarbeid startet med en avtale, datert 1. januar 2002, mellom Deichmanske hovedbibliotek og SAH, der hensikten har vært å tilgjengeliggjøre historielagets fotomateriale i DBI’s søkbare base på internett.

Ved at bildebasen gjennom dette samarbeidet presenteres på internett, blir bildene tilgjengelige for et bredt publikum, og forhåpentligvis til nytte og glede for spesielt lokalhistorisk interesserte, skoleelever og andre.

Samlingen består så langt av eldre fotografier, primært fra historielagets dekningsområde, d.v.s. i det alt vesentlige fra den nye bydelen Nordstrand (fra 1. januar 2004). Bildene omfatter varierte motiver, og er hovedsakelig i svart/hvitt. Vi finner oversiktsbilder, bilder av gårder, husmannsplasser og annen bebyggelse, kommunikasjoner og mennesker. Historielaget er interessert i å utvide bildebasen, og ønsker å kopiere viktige lokalhistoriske bilder som medlemmene måtte ha, og gjøre disse tilgjengelige på internett. Den enkelte bes om å ta kontakt med historielaget dersom man har bilder som kan være av interesse. Det vil da bli inngått en avtale mellom bildeeieren og historielaget om offentliggjøring m.v. av bildene.

Bildene i bildebasen kan ikke kopieres og brukes uten etter avtale med historielaget og/eller andre eiere. Det er angitt på hvert enkelt bilde som er lagt ut, hvem som etter vårt skjønn, forvalter rettighetene.

Historielaget vil takke alle som opp gjennom årene har gitt bilder til laget og således bidratt til samlingen som nå er lagt ut på internett.

Kontakt

Søndre Aker Historielag
E-post: styret@sondreaker.no
Adresse: Postboks 50, Lambertseter, 1101 OSLO
Internett: www.sondreaker.no

Deichman Lambertseter
E-post: lambertseter@deichman.no
Besøksadresse: Cecilie Thoresensvei 17
Internett: www.deichman.no

Bla i alle (767) bildene til Søndre Aker historielags bildebase

Bilder fra samlingen

Nordstrand jernbanestasjon
De såkalte sanitetshyttene ved foten av Brannfjell
Munkerud gård, sett fra vest mot nordvest
Modell av Ekebergbanens Lambertseter-plan
Abildsømyra
Birger Giltvedt fotografert i begynnelsen av 1950-årene
Nord for Nordstrand Bad
Familiefest på Emmas barnehjem