Østensjø lokalhistoriske bilder

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag samarbeider om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er mer enn 2000 bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Bla i alle (3875) bildene til Østensjø lokalhistoriske bilder

Bilder fra samlingen

Trolltun borettslag 50 år
Rekkehus i Hellerudveien under oppføring
Barn på Søndre Skøyen gård
Vetlandsveien
Høyblokk på Bøler.
Spillende tiur
Tunet på Sarabråten
Øvre Park på Høyenhall