Østensjø lokalhistoriske bilder

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag samarbeider om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er mer enn 2000 bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Bla i alle (3875) bildene til Østensjø lokalhistoriske bilder

Bilder fra samlingen

Øvre Park på Høyenhall.
Ørnulf Hermansen
Per Welo taler ved Milorgs 20-årsmarkering i Skøyenparken.
Oppsal under utbygging
50-årsfest i Svartdalsveien
Oppsal Senter under riving.
Willibald Storns bilder ved T-banestasjonen på Høyenhall
Turfolk på Sarabråten