Søk i samlinger

Hellerud historielags bildebase

Beskrivelse

Hellerud historielags bildebase inneholder fotografier fra Tveita, Hellerud, Bryn, Trasop, Haugerud, Trosterud og Alnabru, og nærområdene i Østmarka. Arbeidet med bildebasen startet i 2001, etter at historielaget tidligere (1997, 1998, 1999) hadde utgitt kalendere med gamle bilder.…

Vinderen historielags bildebase

Beskrivelse

Se her for mer informasjon om historielaget: http://www.vinderenhistorielag.no/

Sogn kultur- og historielags bildebase

Beskrivelse

Sogn Kultur og Historielag begynte sitt arbeid med innsamling og registrering av bilder til en historisk bildebase i 2003. Basen er opprettet i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Arbeidet med registrering foregår på Majorstuen filial.De første to årene fikk vi hjelp av Oslo Byarkiv til digital…

Søndre Aker historielags bildebase

Beskrivelse

Vår bildebase har blitt til gjennom et samarbeid mellomDeichmanske bibliotek (DBI), Lambertseter filial og Søndre Aker Historielag (SAH). Opplegget er etter samme mønster som historielagene i Groruddalen og Grefsen – Kjelsås – Nydalen tidligere har benyttet i sitt samarbeide med Deichmanske…

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalens bildebase

Beskrivelse

Kontakt Har du kommentarer / rettelser til bildetekster?Send e-post til: post@historielaget-gkn.no Adresse: Historielaget Grefsen · Kjelsås · Nydalen,Postboks 49 Nydalen, 0409 OsloSe: http://www.historielaget-gkn.no for detaljer om bildebasen og informasjon om historielaget. Deichmanske…

Groruddalen Historielags bildebase

Beskrivelse

Denne bildebasen har sin bakgrunn i et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Bjerke filial, og Groruddalen Historielag. Samarbeidet startet allerede i 1990 med en avtale som skulle sikre allmenheten tilgang til historielagets omfattende og interessante bildesamling. For å oppnå dette ble…

Østensjø lokalhistoriske bilder

Beskrivelse

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag samarbeider om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for…