Søk i samlinger

Hellerud historielags bildebase

Beskrivelse

Hellerud historielags bildebase inneholder fotografier fra Tveita, Hellerud, Bryn, Trasop, Haugerud, Trosterud og Alnabru, og nærområdene i Østmarka. Arbeidet med bildebasen startet i 2001, etter at historielaget tidligere (1997, 1998, 1999) hadde utgitt kalendere med gamle bilder.…

Vinderen historielags bildebase

Beskrivelse

Se her for mer informasjon om historielaget: http://www.vinderenhistorielag.no/

Sogn kultur- og historielags bildebase

Beskrivelse

Sogn Kultur og Historielag begynte sitt arbeid med innsamling og registrering av bilder til en historisk bildebase i 2003. Basen er opprettet i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Arbeidet med registrering foregår på Majorstuen filial.De første to årene fikk vi hjelp av Oslo Byarkiv til digital…

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalens bildebase

Beskrivelse

Kontakt Har du kommentarer / rettelser til bildetekster?Send e-post til: post@historielaget-gkn.no Adresse: Historielaget Grefsen · Kjelsås · Nydalen,Postboks 49 Nydalen, 0409 OsloSe: http://www.historielaget-gkn.no for detaljer om bildebasen og informasjon om historielaget. Deichmanske…