Linderud gamle skole

Metadata

Tittel

Linderud gamle skole

Beskrivelse

Utsnitt av et Widerøe-bilde som viser de to skolebygningene. Håndarbeidskolen er den minste av bygningene.

Dato (årstall)

BildeID

G2019172

Fotograf

Sted

Bydel

Giver

Fikkan, Anne

Informant

Fikkan, Anne

Rettighetshaver

Groruddalen Historielag

Registreringsdato

15.04.2020