Slåttekarer på Østensjø gård

Metadata

Tittel

Slåttekarer på Østensjø gård

Beskrivelse

Haakon Smith helt til venstre. Midt på bildet, Johansen, far til giver av bildet Bjørn Johansen.

Dato (årstall)

BildeID

B20180149

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Johansen, Bjørn

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-14