Nordre Østensjø gård, låvebrua.

Metadata

Tittel

Nordre Østensjø gård, låvebrua.

Beskrivelse

Bjørn Johansen, født 1933 bodde på Østensjø gård fra 1936 til 1946.

Dato (årstall)

BildeID

B20180146

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Johansen, Bjørn

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-14