Gramofon fra loftet på plassen Kroken.

Metadata

Tittel

Gramofon fra loftet på plassen Kroken.

Tema

Beskrivelse

Kroken har adresse Skøyenkroken 4. Gramofonen har trolig tilhørt siste husmann på Søndre Skøyen gård, Alfred Pettersen (1876-1966), som bodde her fra 1895. Gramofonen er fra 1920-tallet.

Dato (årstall)

BildeID

B20180145

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jansen, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-07