Bjørnulf Sandberg, 1926-2017.

Metadata

Tittel

Bjørnulf Sandberg, 1926-2017.

Beskrivelse

Bjørnulf Sandberg er født 26.desember 1926 og døde 21.desember 2017.
Han gikk på Grefsen folkeskole før andre verdenskrig og på Grefsen middelskole og gymnas under krigen. I fredsdagene kom han fram som en av ”Gutta på skauen”, sammen med flere av skolekameratene. De kom heldigvis aldri i kamp, men utgjorde en viktig vaktstyrke under avvæpningen av den tallmessig overlegne tyske hæren som fortsatt sto i landet i flere uker. Storheten deres lå ikke i hva de gjorde, men hva de var villig til å gjøre. Bjørnulf mottok krigsdeltakermedaljen for få år siden. Det var på høy tid.
Bjørnulf studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo og ble således en del av den generasjonen av sosialøkonomer som kom til å prege den økonomiske og politiske utviklingen her i landet under gjenoppbyggingen etter krigen. Han var i en periode på Island som nasjonaløkonomisk rådgiver og arbeidet deretter i mange år i OBOS.
Bjørnulf la aldri skjul på at han var sosialdemokrat, og han var politisk aktiv på lokalplanet. Da han var gift med en idrettsinteressert kone, satt han også i hovedstyret i Kjelsås idrettslag i noen år.
Etter ett år som nestleder i Historielaget, var Bjørnulf leder i Historielaget fra 1998 til 2005. Han kunne delegere og var en svært dyktig leder. Det var i Bjørnulfs tid at den verdifulle samlingen av lokalhistoriske fotografier ble digitalisert, han oppnevnte både en egen, frittstående redaksjonskomite for Nord I Aker gjennom 10 000 år og en selvstendig markagruppe som tok oss med på mange flotte turer. Han hadde overtatt et historielag i god forfatning, ledet det fram til, og gjennom, et vellykket 25-årsjubileum og overleverte det i enda bedre forfatning. Deretter var han lagets årvåkne revisor i ti år.

Dato (årstall)

BildeID

20180031

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 1/17 s. 36 og på Historielagets hjemmeside:
http://historielaget-gkn.no/?p=4245

Giver

Geiran, Odd

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

5.2.2018