Ellendalen skole, ca. 1930

Metadata

Tittel

Ellendalen skole, ca. 1930

Beskrivelse

Ellendalen Spinderi startet opp på ved Akerselva i 1845. Den ble overtatt av Nydalen Compagnie (tidligere Øvre og Nedre Nydalens spinderier) i 1895.
Det ble drevet skole i Nydalen fra 1857 til 1905. Denne ble også kalt Nydalen bruksskole.

Leo Olssons mor; Anette Gulbrandsen (Gilbertson) gikk på denne skolen. Hun utvandret fra Nydalen til Minnesota en gang i 1880-årene.

Nydalen het først Nygårdsdalen, deretter Ellendalen.

Bildene (se 20170050, 51 og 52) er tatt rundt 1930 da Erik Rønnings farmors fetter Leo Olsson var på besøk fra USA.

Dato (årstall)

BildeID

20170053

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Rønning, Erik

Informant

Rønning, Erik (regnskapssjef)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

4.9.2017