Søndre Østensjø gård

Metadata

Tittel

Søndre Østensjø gård

Tema

Beskrivelse

Våningshuset til høyre.

BildeID

B20170048

Fotograf

Gårdsnavn

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Åbyholm, Kjell

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-03-15