S.H. Gohns siste bygning

Metadata

Tittel

S.H. Gohns siste bygning

Tema

Beskrivelse

Christiania Asphalt- og Stentakfabrik (Thv. Moestue & co), ble i 1911 solgt til S.H.Gohn. Firmaet S.H.Gohn fabrikkerte tjære, asfalt og veggpapp. I 1950 beskjeftiget firmaet ti mann, mot tre i 1911.Den siste bygningen ble revet i 2004 Bildet er tatt 31/10 1998..

Dato (årstall)

BildeID

B20160102

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Registreringsdato

2016-11-09