Lærerpersonalet ved Grefsen kommunale høiere almenskole 1929

Metadata

Tittel

Lærerpersonalet ved Grefsen kommunale høiere almenskole 1929

Tema

Beskrivelse

Bildet er tatt i juni 1929, og nok en avslutning på et skoleår feires. Fra venstre: Rektor Olaf Domaas, lektor Anna Evang, formann i skolens forstanderskap, tannlege Ole Krøtø, Lektor Fredrik Qvigstad, lektor Marie Ravn Johannessen, ukjent, ukjent, håndarbeidslærer Alfhild Brambani, lærer Ragna Engebretsen, lektor Reidar Brynildsen.
Skolen het tidligere Aker Kommunale Middelskole (AKM), senere Grefsen høyere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen gymnas og Grefsen videregående skole. I 2013 ble den Morellbakken Ungdomsskole.

Dato (årstall)

BildeID

20160016

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Nord i Aker og På Jakt og Vakt nr. 2 i 1980

Giver

Brynildsen, Britt

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30.05.2016