Fra hagen til rektorboligen til Grefsen kommunale høiere almenskole

Metadata

Tittel

Fra hagen til rektorboligen til Grefsen kommunale høiere almenskole

Tema

Beskrivelse

Bildet er tatt i juni 1929, og nok en avslutning på et skoleår feires. Fra venstre: Lektor Fredrik Qvigstad, leder av forstanderskapet ved skolen, tannlege Ole Krøtø, ukjent, ukjent, lærer Ragna Engebretsen, lektor Marie Ravn Johannessen, lektor Reidar Brynildsen (med sigarett), håndarbeidslærer Alfhild Brambani, Rektor Olaf Domaas, lektor Anna Evang.
Skolen het tidligere Aker Kommunale Middelskole (AKM), senere Grefsen høyere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen gymnas og Grefsen videregående skole. I 2013 ble den Morellbakken Ungdomsskole.

Dato (årstall)

BildeID

20160015

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt 1980 nr. 2 og boka "Nord i Aker"

Giver

Brynildsen, Britt

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30,05,2016