Gruppebilde av lærerpersonalet ved Grefsen kommunale høiere almenskole, 1929

Metadata

Tittel

Gruppebilde av lærerpersonalet ved Grefsen kommunale høiere almenskole, 1929

Tema

Beskrivelse

Bildet er tatt i juni 1929, og nok en avslutning på et skoleår feires. Foran fra venstre: Ukjent, lektor Anna Evang, Håndarbeidslærer Alfhild Brambani, ukjent, Lektor Reidar Brynildsen,. Bak fra venstre. Formann i forstanderskapet, tannlege Olaf Krøtø, lektor Fredrik Qvigstad, ukjent, lærer Ragna Engebretsen og Rektor Olaf Domaas.
Skolen het tidligere Aker Kommunale Middelskole (AKM), senere Grefsen høyere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen gymnas og Grefsen videregående skole. I 2013 ble den Morellbakken Ungdomsskole.

Dato (årstall)

BildeID

20160014

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Mer infor om skolen finnes i boka "Nord i Aker".

Giver

Brynildsen, Britt

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30.05.2016