Lærerpersonalet vedAker kommunale middelskole, 1927

Metadata

Tittel

Lærerpersonalet vedAker kommunale middelskole, 1927

Tema

Beskrivelse

Lærerpersonalet på Grefsen middelskole samlet til avslutning av skoleåret 1927 på hagetrappen til rektorboligen.. Bildet er tatt i hagetrappen til rektorboligen i Bjerkealleen. Foran fra venstre: Lektor Anna Evang, lektor Fredrik Qvigstad, lektor Marie Ravn Johannessen. Bak fra venstre: Lektor Kristine Schreiner, Rektor Olaf Domaas, vaktmester Simen Stenseng (?), ukjent med hatt, gymnastikklærer Jorunn Ultveit-Moe og lektor Reidar Brynildsen.
Skolen het senere Grefsen kommunale høiere almenskole, Grefsen høyere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen gymnas og Grefsen videregående skole. I 2013 ble den Morellbakken Ungdomsskole.

Dato (årstall)

BildeID

20160013

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Mer info om skolen finnes i boka "Nord i Aker"

Giver

Brynildsen, Britt

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30.05.2016