Arne Klausen, sønn av brannsjef Klausen

Metadata

Tittel

Arne Klausen, sønn av brannsjef Klausen

Beskrivelse

Arve Klausen var sønn av brannsjef Walter Klausen og Aagot Klausen (1926-1945). Se bilde 20150029 og 20150030.
Familien var aktivt med i motstandskampen under krigen og de måtte flykte med de hjemmeboende barna til Sverige i 1942.
Det viktigste arbeidet var kanskje mottak og spredning av vederheftige nyhet fra London. Brannsjefen hadde fått beholde en radio (tjenesteøyemed) Aagot tok i mot nyhetene fra, mens sønnen Arve holdt vakt. De ble redigert, renskrevet og trykket av Baltzer Børsum samme kveld.
Arve ble med i motstandskampen da han var 15år. Han måtte rømme til Sverige med familien som 16åring. Han kom også over til England og ble fenrik. Han døde 19år gammel i november 1945.
Se info på BildeID 20150029 og 20150033.

Dato (årstall)

BildeID

20150031

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.7.

Giver

Klausen, Familien

Informant

Hovde, Ingebjørg (oldebarn av Walter Klausen)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016