Platåveien nr. 3

Metadata

Tittel

Platåveien nr. 3

Tema

Beskrivelse

Platåveien er en vei som går fra Vestre Grefsen Gård (nå «Nonnegården») rett mot Grefsen kirke. Den ble anlagt på 1930-tallet.
Det ble satt strenge krav til husene i veien, men det var mange valgmuligheter, så de er både like og forskjellige. Alle husene på nordsiden av veien har kortsiden mot veien, mens de på sydsiden har langsiden mot veien. Senere er det blitt bygget verandaer og tilbygg, men det er fremdeles mulig å se at de har vært like store og med samme grunnform.
Avstanden mellom husene skulle ut fra bygningsloven være slik at det ble like stor avstand mellom husene som husenes høyde.
Se flere bilder for å se flere eksempler på hus fra Platåveien.
Bilde ID 20150060-61 og 20150079-84.

Dato (årstall)

BildeID

20150059

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/2 s.20

Giver

Galtung, Katrine Atterås

Informant

Galtung, Katrine Atterås
Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015