Første konfirmantkull i Manglerud menighet

Metadata

Tittel

Første konfirmantkull i Manglerud menighet

Beskrivelse

Det første kull konfirmanter i Manglerud menighet ble konfirmert i Østre Aker kirke Kr. Himmelfartsdag av fung. sokneprest Harald Begby. Det var 19 piker og 18 gutter som gjentok sitt dåpsløfte den vakre vårsøndagen.

Dato (årstall)

BildeID

B20150136

Bydel

Giver

Ruud, Jan E.

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-09-09