Ansatte hos kjøpmann Schjelle på Bråten

Metadata

Tittel

Ansatte hos kjøpmann Schjelle på Bråten

Tema

Beskrivelse

Carl Schjelle drev dagligvarehandel ved Bråten stasjon på Ekebergbanen.

BildeID

SA20140057

Avbildet korporasjon

Bråten stasjon på Ekebergbanen

Bydel

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2015.09.08