Manglerudjordet

Metadata

Tittel

Manglerudjordet

Beskrivelse

Søndre Manglerud gård i bakgrunnen.

Dato (årstall)

BildeID

B20150097

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

148/3

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Belstad, Tor

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder