En Milorgtropp

Metadata

Tittel

En Milorgtropp

Beskrivelse

I fredsåret 1945 kom Milorg-gutta fram i lyset. Her ser vi en tropp avbildet på Høybråten skole St.Hans aften 1945. Alle milorgkara i området var invitert til fest med dans i skolegården. Armbind viser grad og tjenestestillingen hos jegerne som de også ble kalt. Bildet er utlånt av Einar Næss, Grorud

Dato (årstall)

BildeID

G2015150

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Eivind Heide: Groruddalen. Tiden 1980. Side 141

Giver

Heide, Eivind

Informant

Heide, Eivind

Rettighetshaver

Groruddalen Historielag

Registreringsdato

03.03.2015

Andre kommentarer

Finnes i papir i A-3 format