Turvei på Stallerudåsen

Metadata

Tittel

Turvei på Stallerudåsen

Tema

Beskrivelse

Turveien, gang og sykkelvei er om vinteren lysløype og går fra Rustadsaga til Nøklevann skole i Bølerlia. Bildet er tatt 13/3 2007.

Dato (årstall)

BildeID

B20150059

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

20151-02-17